FAGBREVKURS KOKK - DIGITALT KURS

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs

FAGBREVKURS KOKK - DIGITALT KURS

Dette er kurset for dem som har lang erfaring som kokk (minimum 5 år), men som mangler den formelle kompetansen. 8 samlinger som gir godt grunnlag for den teoretiske prøven i kokkefaget. Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Vår lærer har yrkeserfaring i faget han underviser i, og har med det de beste forutsetninger for å gi deltakerne kunnskap som de kan bruke og nyttiggjøre seg på fagprøven.

Fire hovedområder

Kurset er delt opp i 4 hovedområder: 

  1. Råvarer og produksjon
  2. Meny
  3. Mattrygghet og hygiene
  4. Bransje, bedrift og miljø

Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområdene for å belyse temaene, ikke minst for å gi deltakerne en god forståelse av de spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp på selve fagprøven.

OPPSTART OG PÅMELDINGSFRIST

VI STARTER OPP MED FØRSTE SAMLING 12. AUGUST 2024. PÅMELDINGSFRISTEN ER SATT TIL 31. JULI 2024

Oversikt over samlingsdatoer høst 2024:

12.08.2024 - Tema 1 - Fisk og kjøtt

26.08.2024 -  Tema 2 - Metning, garnityr og saus

09.09.2024 - Tema 3 - Meny og menyskriving

23.09.2024 - Tema 4 - Hygiene og kvalitetsstyring 

07.10.2024 - Tema 5 - Bransje, bedrift og miljø

21.10.2024 - Trening - Oppsummering 

04.11.2024 - Trening - Eksamen test

18.11.2024 Trening - Individuell gjennomgang av innlevert eksamen/forberedelser eksamen

Kurset gjennomføres på Teams og link sendes en uke før oppstart.

Spørsmål? Send en mail til kitakademiet@asko.no

*Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

*Faktura blir sendt 1 uke før kursstart. 

Tilbake til kurskalender