Kommunikasjon og feedback

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kommunikasjon og feedback

Kommunikasjon og feedback

Jeg og mine kolleger i ledergruppa ved Sanner Hotell hadde stort utbytte av kurset «Kommunikasjon & feedback» som arrangeres på KIT-akademiet, sier resepsjonssjef Kate Kolstad Eck.

Kate Kolstad Eck: Kjempebra kurs i kommunikasjon & feedback!

Kate Kolstad Eck begynte ved Sanner Hotell for 6 år siden. I dag er hun resepsjonssjef og en del av ledergruppa ved hotellet. Hun hadde stor nytte av kurset «Kommunikasjon & feedback» og anbefaler andre å sette av tid til dette.

Dette var et engasjerende kurs som ga oss mye. Det å kommunisere godt er jo både veldig enkelt og veldig vanskelig på samme tid – i alle fall om man er opptatt av at måten man kommuniserer på både skal være tydelig og bidra til å bygge positivitet og samhold på en arbeidsplass.

 

Jeg tror alle som har et ledelsesansvar har nytte av å være bevisste på hvordan man kommuniserer, og hva som skal til for å gjøre et budskap forståelig. Dette er kanskje spesielt viktig i litt «vanskelige» samtaler som kanskje kan oppfattes ubehagelige. Det å gi konstruktive tilbakemeldinger betyr utrolig mye. Og en ting er å påpeke noe som må endres eller kanskje ikke er helt som det skal. Men det å være bevisst på å gi positive tilbakemeldinger når ting er bra, er vel så viktig og kanskje noe man ikke alltid er like god til? Vi snakket mye om betydningen av dette på kurset, og hos oss har vi nå satt oss et mål om at vi skal gi minst to positive tilbakemeldinger i løpet av en dag, men gjerne flere!

 

Hva satt du igjen med etter kurset og hvordan kan du bruke dette i din hverdag?

Det er nok en bevisstgjøring rundt hvor viktig det er å presentere et budskap på en god måte, og konkrete tips til hvordan man er tydelig, ærlig og vennlig i sin kommunikasjon.

 

Hva synes du om kursholder?

Rita Enstad-Karlsen var hyggelig, inkluderende og inspirerende, og var flink til å få alle med i diskusjonene rundt de ulike teamene vi var innom. Jeg synes også hun hadde lagt opp til et kurs som var relatert til vår hverdag og de problemstillingene vi møter.

 

Vil du anbefale andre å ta dette kurset?

Så absolutt! Vi var en gruppe på fire, og vi var enige om at også andre ved Sanner Hotell skal få anledning til å ta dette kurset. Jeg vil forøvrig anbefale at flere fra samme sted deltar. Selvfølgelig kan man sende en som så skal fortelle sine kolleger om innholdet. Men det at vi var flere fra samme sted samtidig, har gjort det lettere å holde fokus på de rådene vi fikk. Dette er et nyttig, morsomt og inspirerende kurs som sterkt anbefales, sier Kate Kolstad Eck.