Teorikurs for praksiskandidater - Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs

Teorikurs for praksiskandidater - Oslo

Dette er kurset for dem som har lang erfaring som kokk (minimum 5 år), men som mangler den formelle kompetansen. 8 samlinger som gir godt grunnlag for den teoretiske prøven i kokkefaget. Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Lærere med de beste forutsetninger

Våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, og har med det de beste forutsetninger for å gi deltakerne kunnskap som de kan bruke og nyttiggjøre seg på fagprøven.

Fire hovedområder

Kurset er delt opp i 4 hovedområder: 

  1. Råvarer og produksjon
  2. Meny
  3. Mattrygghet og hygiene
  4. Bransje, bedrift og miljø

Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområdene for å belyse temaene, ikke minst for å gi deltakerne en god forståelse av de spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp på selve fagprøven.

Oppstart og påmeldingsfrist

Vi starter opp med første samling 20.januar 2020. Påmeldingsfristen er satt til 20.desember 2019.

Oversikt over samlingsdatoer vår 2020:

20.01.2019 - Forventninger

27.01.2019 -  Tema 1 - Råvarer og produksjon

03.02.2019 - Tema 2 - Meny

24.02.2019 - Tema 3 - Hyigiene og kvalitetsstyring 

09.03.2019 - Tema 4 - Bransje, bedrift og miljø

23.03.2019 - Trening - Oppsummering 

20.04.2019 - Trening - Eksamen test

27.04.2019 - Trening - Gjennomgang av innlevert eksamen/forberedelser eksamen

 

Spørsmål? Send en mail til kitakademiet@asko.no

*Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

*Faktura blir sendt 1 uke før kursstart. 

 

 

Tilbake til kurskalender