Teorikurs for praksiskandidater - TRONDHEIM

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs

Teorikurs for praksiskandidater - TRONDHEIM

Dette er kurset for dem som har lang erfaring som kokk (minimum 5 år), men som mangler den formelle kompetansen. 8 samlinger som gir godt grunnlag for den teoretiske prøven i kokkefaget. Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Lærere med de beste forutsetninger

Våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, og har med det de beste forutsetninger for å gi deltakerne kunnskap som de kan bruke og nyttiggjøre seg på fagprøven.

Fire hovedområder

Kurset er delt opp i 4 hovedområder: 

  1. Råvarer og produksjon
  2. Meny
  3. Mattrygghet og hygiene
  4. Bransje, bedrift og miljø

Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområdene for å belyse temaene, ikke minst for å gi deltakerne en god forståelse av de spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp på selve fagprøven.

Litt om kursholder: 

Svein Magnus Gjønvik er utdannet både kokk og servitør med fagbrev og ble nylig utnevnt tilæresmedlem i Norges Kokkemesteres Landsforening for sittbrennende engasjement og evig streben etter å nå nye mål.

Han er aktiv som konkurransedommer i nasjonale og internasjonale kokkekonkurranser, blant annet WACS Euro SKILLS og World SKILLS.

Tidligere drev han restauranten Hos Magnus i Trondheim. I dag eier og driver han SMG Rådgivning – Matakademiet sammen med sin kone Brit Randi, og han har også vært aktiv i utviklingen og driften av Matskolen fra prosjektstart i år 2000 til i dag, samt flere andre prosjekter for NAAF. Svein Magnus er også fordatter av boken Allergi og matinloleranse som ble utgtt i år 2014.

Oppstart og påmeldingsfrist

Vi starter opp med første samling 15. januar. Påmeldingsfristen er satt til 15.desember. 

Samlingsdatoer: 

15/1 - 31/1 - 5/2 - 5/3 - 14/3 - 19/3 - 4/4 - 9/4

Spørsmål? Send en mail til kitakademiet@asko.no

*Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Tilbake til kurskalender