Fagbrevkurs kokk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs

Fagbrevkurs kokk

Dette er kurset for dem som har lang erfaring som kokk (minimum 5 år), men som mangler den formelle kompetansen. 8 samlinger som gir godt grunnlag for den teoretiske prøven i kokkefaget. Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Lærere med de beste forutsetninger

Våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, og har med det de beste forutsetninger for å gi deltakerne kunnskap som de kan bruke og nyttiggjøre seg på fagprøven.

Fire hovedområder

Kurset er delt opp i 4 hovedområder: 

  1. Råvarer og produksjon
  2. Meny
  3. Mattrygghet og hygiene
  4. Bransje, bedrift og miljø

Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområdene for å belyse temaene, ikke minst for å gi deltakerne en god forståelse av de spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp på selve fagprøven.

Oppstart og påmeldingsfrist

Vi starter opp med første samling 18.januar 2021. Påmeldingsfristen er satt til 18.desember 2020

Oversikt over samlingsdatoer 2021:

18.01.2021 - Tema 1 - Fisk og kjøtt

01.02.2021 -  Tema 2 - Metning, garnityr og saus

15.02.2021 - Tema 3 - Meny og menyskriving

08.03.2021 - Tema 4 - Hygiene og kvalitetsstyring 

22.03.2021 - Tema 5 - Bransje, bedrift og miljø

12.04.2021 - Trening - Oppsummering 

19.04.2021 - Trening - Eksamen test

26.04.2021 - Trening - Individuell gjennomgang av innlevert eksamen/forberedelser eksamen

Kurset gjennomføres på Teams og link sendes en uke før oppstart.

Spørsmål? Send en mail til kitakademiet@asko.no

*Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

*Faktura blir sendt 1 uke før kursstart. 

Få ledige plasser! Skriv ut
Tilbake til kurskalender