Fra kollega til leder - Lederkurs for nye ledere -del 1

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kurs

Fra kollega til leder - Lederkurs for nye ledere -del 1

Har du akkurat byttet jobb fra kokk til kjøkkensjef/ kantineleder, eller skal begynne som leder for første gang? Dette kurset gir en praktisk innføring i ledelse av serveringsvirksomhet med fokus på personalledelse. Kurset formidler en enkel verktøykasse som ledere kan bruke til å mestre hverdagen som leder.

Kurset er lagt opp med enkle forelesninger, diskusjon og øvelser, med fokus på hva den enkelte deltaker helt konkret kan gjøre for å lede personalet mest mulig effektivt.

Hovedtema:

  • Hva er en leder? Forventninger til lederrollen?
  • Hva er typiske utfordringer i rollen som ny leder?
  • Hvordan snakke godt med ansatte, si fra om forventninger og gi tilbakemelding?
  • Hvordan lytte til ansatte og forstå hva de trenger for å lykkes?
  • Hvordan skape lagånd og positiv kultur? Hvordan gripe fatt i negative holdninger og ukultur på arbeidsplassen?
  • Hvordan forstå kundens forventninger og skape fornøyde og begeistrede kunder?

Det anbefalles å gjennomføre del 1 av kurset samt del 2 (10.april 2018)

Knut Ivar Karevold er utdannet organisasjonspsykolog og har over 25 års erfaring med lederutvikling og lederkurs i både matbransjen og i andre sektorer. Knut Ivar har undervist i kommunikasjon, samarbeid og teamledelse på BI i 15 år. 

Kursene har et praktisk fokus på hvordan lykkes bedre i hverdagen som led

Tilbake til kurskalender