Skjenkekontroller

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skjenkekontroller

Foto:Shutterstock

Skjenkekontroller

Nytt prikksystem og økte gebyrsatser

1. januar i år trådte nye regler om prikktildeling i kraft i forbindelse med skjenkekontroller.

I forbindelse med denne omleggingen, er det også vedtatt å inflasjonsjustere gebyrsatsene som er nedfelt i alkoholforskriften § 6-2. Samtidig økes gebyrene for skjenking med 5 %, angivelig fordi skjenkekontrollene nå skal gjennomføres med to kontrollører.

Kommunene er etter dette forpliktet til å gi skjenkesteder som bryter bestemmelsene i alkoholloven et visst antall prikker i forhold til den forseelsen som er gjort. Får et skjenkested 12 prikker i løpet av 2 år, vil dette gi inndragning av skjenkebevillingen i en uke.

Fra samme tidspunkt stilles det krav til kommunene om at kontrollørene må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Det innebærer at de som utfører kontrollene må ha bestått en kunnskapsprøve utarbeidet av Helsedirektoratet. Det er videre pålagt at kontroll av skjenkesteder skal gjøres av minst to kontrollører – noe som også får økonomiske konsekvenser for bransjen. 

Les mer om forskriften på lovdata