Sjekk kjøleutstyret!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sjekk kjøleutstyret!

Foto: Shutterstock

Sjekk kjøleutstyret!

- Frysedisker bør normalt rengjøres 2 ganger i året. Det er spesielt viktig for å følge de norske kravene, sier Freddy Th. Bøhm i Norpe AS.

- I Norge er kravene til temperaturer i kjøle- og frysemøbler strengere enn i mange andre land, og de kravene som gjelder er at kjølevarer eller lett bedervelige varer skal oppbevares i en temperatur på mellom -1 til +4C. Frysevarer skal lagres fra – 18C eller kaldere.

Ettersyn og vedlikehold
- En forutsetning for at kuldemøbelet skal fungere etter intensjonene, er at det gjennomføres daglig ettersyn og regelmessig vedlikehold. Det er spesielt viktig å passe på at vareplasseringen er gjort riktig. Har du eksempelvis for mye varer i en disk, kan det ødelegge luftstrømmen og dermed kjølingen, forteller Bøhm.
- En måte å kontrollere dette på, er å føre hånden langs blåsespalten. Du skal da kjenne en jevn luftstrøm hele veien. Hvis du ikke kjenner det, og det ikke er for mye varer i disken, kan det tyde på at det er en feil med viftene eller at kjøle-elementet er nediset.

Viktige lastemerker
- I de aller fleste kjøle- og frysedisker er det lastemerker som angir hvordan varene skal plasseres. Husk også på at avstanden mellom toppen av varene og en hylle skal være ca. 3 centimeter. Det sikrer nødvendig gjennomstrømming av kald luft.

Riktig emballasje
- Det er også verd å merke seg at varer må være pakket i en hensiktsmessig emballasje. Papp er eksempelvis en dårlig emballasje fordi det reduserer evnen til å reflektere stråling. Det har også mye å si at varene er nedkjølt eller fryst før de plasseres i kuldemøbelet, fremhever Bøhm.

Plassering
- Og sist men ikke minst bør man være bevisst på plasseringen av kjøle- og frysedisker. De bør ikke plasseres i områder der temperaturen kan bli høyere enn 25 grader. Det er heller ikke ideelt å plassere disker i nærheten av lufttrekk fra dører eller aircondition, sier Freddy Bøhm.