Mer enn 1000 serveringssteder er med i prosjektet KUTT Matsvinn 2020!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mer enn 1000 serveringssteder er med i prosjektet KUTT Matsvinn 2020!

Mer enn 1000 serveringssteder er med i prosjektet KUTT Matsvinn 2020!

KuttMatsvinn2020-prosjektet er inne i sitt andre år. I mars ble det arrangert en felles samling for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til videre arbeid.

Restauranter nødvendig for å nå målet

Det er satt et mål om at 50 prosent av serveringsbransjen deltar i KuttMatsvinn2020. Så langt har over 1000 serveringssteder tilsluttet seg prosjektet, og kantine- og hotellsegmentet er godt representert blant disse. For å kunne nå målet om 50 prosent deltakelse er det et behov for å rekruttere flere restauranter fremover.

Kurs- og kompetansepakke sikrer god oppstart

På forumet ble det snakket om hva som skal til for å sikre en god oppstart av prosjektet i den enkelte bedrift. Deltakerne anser det som viktig at det internt på serveringsstedet er kunnskap om hvorfor matsvinn er en utfordring. Det er også nødvendig å vite hvordan man skal jobbe med matsvinn i praksis. Kurs- og kompetansepakken som er tilgjengelig i forbindelse med KuttMatsvinn2020, gir en god innføring i disse temaene. Deltakerne som var til stede på forumet, fikk en introduksjon til hva som er tilgjengelig av kursmateriell. Blant annet finnes det en guide som viser hvordan man skal komme i gang med KuttMatsvinn2020.

Oppdaterte tall

Det er Østfoldforskning som kartlegger matsvinnet i serveringsbransjen, og de presenterte oppdaterte tall på forumet. Matsvinnet er på ca. 18 000 tonn i segmentet hotell, kantine og kiosk/bensin, ifølge foreløpige tall. Per hotellgjest kastes det 119 gram mat, mens det per kantinegjest kastes 57 gram mat. 60–70 prosent av det som kastes er nyttbar mat som burde vært spist. Det meste av svinnet kommer fra buffet, spesielt i kantiner. Tall fra restauranter og offentlige virksomheter vil bli kartlagt i løpet av 2018. 

Måleverktøy

De som deltar i KuttMatsvinn2020, er forpliktet til å jevnlig måle og registrere matsvinnet. Ulike utstyrsleverandører tilbyr verktøy for dette. På forumet fikk to nye leverandører presentere hver sin løsning: Visma og eSmiley. KuttMatsvinn2020 har for øvrig en kurskatalog der de ulike leverandørene er presentert.

Prioriterte områder

I 2018 vil det bli utviklet en tiltaksbank – det vil si et sted der effektive tiltak blir samlet og gjort tilgjengelig. Også gode eksempler fra deltakerne i prosjektet vil bli tilgjengelig der. Andre områder det vil jobbes med i år, er et kommunikasjonskonsept mot gjest og verdikjedesamarbeid med leverandører og grossister.

Viktige leverandører og grossister

Om man skal lykkes med å redusere matsvinnet i serveringsbransjen, må leverandørene være samarbeidspartnere. Flere leverandører blir derfor invitert inn i prosjektet for å sette i gang verdikjedeprosjekter. Q-Meieriene er blant dem som har signert avtalen, og salgsansvarlig hos Q, Ove Jarland, har trukket frem følgende forklaringer på hvorfor det er interessant for dem å være med i prosjektet:

  • Ta ansvar og være en del av dugnaden i serveringsbransjen.
  • Bidra til at kundene får utnyttet råvarene på best mulig måte gjennom opplæring og rådgivning.
  • Innspill fra kundene til produkt- og emballasjeutvikling.

Deltakererfaringer

4Service er blant dem som har kommet i gang med KuttMatsvinn2020, og på forumet delte prosjektlederen Thomas Mydland sine erfaringer fra oppstarten. 

  • Thomas deltok på kurs hos KIT-akademiet og har gjennomført intern kursing av ansatte ved bruk av tilgjengelig kursmateriell.
  • 4Service startet opp med enkelte pilotkantiner og forpleiningsanlegg ved landanlegg og offshore, og planlegger å rulle ut prosjektet hos flere serveringssteder utover våren. Dataene vil bli rapportert til Østfoldforskning ved neste delrapportering i juli 2018.
  • Prosjektet har blitt godt mottatt, og kjøkkensjefer og andre ansatte er positive til å ta del i arbeidet med å redusere matsvinnet. 
  • 4Service benytter en ordinær vekt for veiing av matavfallet og KM2020-appen fra Unilever for å registrere dataene. Det har vist seg at dette er et enkelt verktøy å bruke. 

Vil du delta i KuttMatsvinn2020? Se matvett.no/servering for mer informasjon.
KuttMatsvinn2020-appen kan du få gratis her: 
ufs.com/km2020

Kilde: www.smakmagasinet.no 

Nils Henrik Sjo