Forbrukerrådet engasjerer seg for sykehjemsmaten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forbrukerrådet engasjerer seg for sykehjemsmaten

Forbrukerrådet engasjerer seg for sykehjemsmaten

Underernæring blant eldre er et problem

– Alle kommuner må ha en mat- og måltidspolitikk som gir eldre appetitt på livet. Derfor har Forbrukerrådet fremmet syv krav til matomsorg ved norske sykehjem til landets politikere, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

I 2015 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for Forbrukerrådet, og åtte av ti mener god matomsorg bør være en viktig sak i kommunene.

Blant de spurte mener nær to tredjedeler at underernæring blant eldre er et stort problem i Norge.

Må ta mat og ernæring på alvor

– Norske kommuner bør ha en tydelig mat- og måltidspolitikk for eldre, slik for eksempel København kommune har, mener Flesland. Flesland legger til grunn at det neppe er noe galt med mat fra sentralkjøkken når det kommer til næringsinnhold.

– Men det er ikke ensbetydende med at de eldre dermed får i seg næringen de trenger, sier hun. Forbrukerrådets undersøkelse viser at bare 42 prosent mener at norske sykehjem tar mat og ernæring på alvor.

Helsedirektoratet anslår dessuten at en betydelig andel (inntil 60 prosent) av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko.